1.

بررسی دو روش بیهوشی با یخ و گل میخک و کشتار خارج از آب بر پاسخ استرس و برخی شاخص‌های کیفی ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 64، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 153-162
سهراب معینی؛ زینب مولودی؛ بهاره شعبانپور

2.

مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر رضا امید بیگی؛ دکتر سهراب رضوانی؛ دکتر محمدرضا مهرابی؛ حسین چیت ساز

3.

مقایسة کارایی بیهوشی با گل میخک، پروپوفول و روش الکتریکی بر مدت زمان و بازگشت از بیهوشی و تأثیر آن بر برخی پاسخ‌های ایمنی و فیزیولوژیک فیل ماهی (Huso huso)

دوره 76، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 209-221
امین آوازه؛ امیر رضا عابد علم دوست؛ علیرضا میرواقفی؛ مهدی سلطانی

4.

‌‌مقایسه تأثیر بیهوشی با ‌2CO، گل ‌میخک و کشتار خارج از آب بر کیفیت گوشت ماهی کپور معمولی ‌(Cyprinus carpio)‌

دوره 65، شماره 4، دی 1389
بهاره شعبانپور؛ زینب مولودی؛ سهراب معینی؛ علی شعبانی؛ محمد ایمانپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب