1.

آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی: رویدادهای ورزشی)

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 116-99
ناصر آقابابایی؛ مصطفی افشاری

2.

بررسی جایگاه اقتصادی استادیوم‌ها و تیم‌های ورزشی حرفه‌ای بر شاخص درآمد

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 265-279
ادریس قادرپور؛ آرام سپهری وند؛ محمد سلطان حسینی

3.

بررسی رابطۀ علیت بین رشد صادرات کالاهای ورزشی و رشد صادرات غیرنفتی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 315-326
رقیه سرلاب؛ فریبا عسکریان

4.

تأثیر ابهام در نتیجۀ ناشی از افزایش سطح توازن رقابتی بر میزان تقاضای حضور تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 637-654
یاور دشتبانی؛ حمید ابریشمی؛ سید نصر الله سجادی

5.

تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-120
مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی

6.

تمایل به پرداخت در ورزش: طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی

دوره 16، شماره 2، تیر 1403
مهدی جوکار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ علی نظریان

7.

راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 227-217
شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

8.

شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 829-846
رضا قاسمی؛ محمد جوادی پور؛ احمد ترکفر

9.

طراحی الگوی توسعة اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1277-1293
شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب