1.

ارزیابی شرایط زیست‌اقلیمی ایران

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 413-426
بختیار محمدی

2.

تحلیل فصلی تنش گرمایی و روند آن در ایران با استفاده از داده‌های ERA5

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 685-698
الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی

3.

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 151-168
سید حسین بحرینی؛ ارش اقاکریمی

4.

تعیین تقویم شرجی و علل سینوپتیک آن در سواحل جنوب کشور، مطالعه موردی: ایستگاه بندرعباس

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 213-226
فرانک کهریزی؛ محمدحسین ناصرزاده؛ بهلول علیجانی؛ اسماعیل احمدی

5.

زمان‌بندی سفر در گردشگری شهری بر مبنای متغیّرهای اقلیمی (مطالعه موردی: شهرهای استان سیستان و بلوچستان)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 71-85
مرتضی اسمعیل نژاد؛ صادق کریمی؛ فهمیه شهرکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب