1.

اثرات زیست‌محیطی تولید هندوانه در استان گیلان به روش ارزیابی چرخه حیات

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 139-146
اله یار محمدی برسری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه

2.

بررسی تخلیه منابع و هزینه‌های اجتماعی در مدیریت‌های مختلف برنج و کاه

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 787-799
علی متولی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور

3.

بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-141
باقر عمادی؛ امین نیکخواه؛ حمزه سلطانعلی

4.

کاهش اثرات زیست‌محیطی تولید چغندرقند با افزایش کارایی کشاورزان به‌کمک ‌روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 353-361
مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ سلیمان حسین پور

5.

مطالعه ارزیابی چرخه حیات در تولید ذرت دانه‌ای تحت دو نظام کشت بهاره و پاییزه (مطالعه موردی استان خوزستان)

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 485-498
مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکرباشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب