1.

ارزیابی تأثیرات اقتصادی و هیدرولوژیکی تغییرات اقلیم در حوضۀ آبخیز خررود

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 711-724
ابوذر پرهیزکاری؛ سعید یزدانی

2.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیم آینده بر تغییرات دما، بارندگی و منحنی‏های شدت - مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: حوضۀ تهران-کرج)

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 431-445
محسن یوسفی ملکشاه؛ رضا قضاوی؛ سیدجواد ساداتی نژاد

3.

ثبت تغییرات اقلیم کواترنر پسین در پذیرفتاری مغناطیسی لس‌های آزادشهر

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 175-191
وحید فیضی؛ حبیب علیمحمدیان؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور

4.

ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو و کاربرد آن در شبیه سازی داده های هواشناسی استان گیلان

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 143-158
بهمن جباریان امیری؛ ایمان فاتحی؛ ناصر محمدزاده

5.

شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 187-209
شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.