1.

بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 97-119
غلامرضا عابدینی؛ سیدمحمدتقی علوی

2.

عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 297-326
محمد اسماعیلی

3.

«نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 375-392
سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب