1.

ارزیابی ﺗﺄثیر علف‌کش‌ها بر مدیریت علف‌های هرز و عملکرد دانۀ نژادگان‌های برنج در شرایط کشت مستقیم

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-141
مریم رجبیان؛ جعفر اصغری؛ سید محمد رضا احتشامی؛ بیژن یعقوبی

2.

تأثیر گیاه‌سوزی باقی‌ماندۀ برخی از علف‌کش‌های مورداستفاده در شالیزار بر شاهی و کاهو

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 83-91
بیژن یعقوبی؛ اکبر یاسمی؛ هاشم امین‌پناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب