1.

تاثیر غلظت‌های مختلف فلز روی (Zn) بر میزان کلروفیل a، b و کارتنوئید در جلبک Scenedesmus sp.

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 86-93
منا ظلی بوری آبادی

2.

مطالعه عملکرد باکتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز روی

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 487-504
راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب