1.

ارزیابی آلودگی اجزای ذرات خاک سطحی به فلزات سنگین در کاربری‌های مختلف حوضه آبخیز باغان استان بوشهر

دوره 52، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1765-1778
سمیه دهقانی؛ مهدی نادری؛ جهانگرد محمدی؛ احمد کریمی

2.

ارزیابی غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری مناطق شهری و صنعتی استان بوشهر

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 531-548
زینب نادری زاده؛ شمس الله ایوبی؛ حسین خادمی

3.

بررسی اثر کارخانه سیمان سپاهان بر آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه دیزیچه اصفهان

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1701-1709
حمیدرضا رحمانی؛ زهرا خان محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب