1.

تحلیل الگوی توالی دبی جریان ماهانه با استفاده از روش آنالیز توانی در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان مازندران

دوره 48، شماره 5، بهمن 1396، صفحه 1073-1085
رئوف مصطفی زاده؛ خدیجه حاجی؛ محسن ذبیحی

2.

تعیین اثر شدت و مدت خشکسالی بر زمان تأخیر بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و بررسی عدم قطعیت‏ ها (مطالعۀ موردی:حوضۀ تالاب انزلی)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 843-854
فهیمه رضی؛ علیرضا شکوهی

3.

مقایسۀ شاخص استاندارد بارش و نظام رتبه‌بندی تاپسیس به‌منظور ارزیابی وضعیت مخاطرۀ خشکسالی در استان خوزستان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 125-139
محمد حسین جهانگیر؛ علی محمدی

4.

واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تأثیر احداث سد در استان اردبیل

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 473-486
حامد امینی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب