1.

ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای برخی رقم‌های پسته بنابر نتایج تجزیۀ برگ

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 211-221
مهدی طاهری؛ مجید نجفی

2.

بررسی تیمارهای مختلف ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر میزان عنصرهای غذایی و آلکالوئیدهای گیاه شاه‌تره (Fumaria vaillantii)

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 607-615
احمد رضایی رسا

3.

تأثیر تیمارهای نانو سیلیسیم بر برخی پاسخ‎های فیزیولوژیکی و تغذیه‎ای چچم ( (Lolium perenne در خاک آلوده به فلزهای سنگین (سرب، روی، کادمیوم)

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 563-577
محبوبه میرزاخانی؛ بابک متشرع زاده؛ حسین میر سید حسینی؛ رضا مالمیر

4.

تأثیر قارچ قارچریشۀ آربسکولار (Glomus mosseae) برجذب و توزیع برخی عنصرهای غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، روی و مس) در دانهال‌های پستۀ سرخس، ابارقی و بنه‌باغی در شرایط تنش شوری

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 175-189
مسعود فتاحی؛ محمد حسین شمشیری؛ شیرین نصراله پورمقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب