1.

استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های با سطوح مختلف پروتئین و اسید‌های‌آمینه بر عملکرد، ویژگی های لاشه، قابلیت هضم مواد مغذی و غلظت برخی از فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 163-180
سپیده گزانی؛ منصور رضایی؛ محمد کاظمی فرد

2.

بررسی برخی ویژگی‌های بیوکنترلی باکتری‌های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیة Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum

دوره 47، شماره 2، آذر 1395، صفحه 325-340
سامان باقری؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ امیررضا امیرمیجانی

3.

بررسی پاسخ جوجه‌های گوشتی به استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های حاوی سویای پرچرب ‏اکسترودشده در دماهای گوناگون

دوره 53، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 127-139
محمود رضا حیدری؛ بهروز دستار؛ سید ناصر موسوی؛ رضا میرشکار؛ سید عیداله حسینی؛ مجید عباسی

4.

بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، خصوصیات لاشه و قابلیت هضم پروتئین در مرحله رشد بلدرچین‌های ژاپنی

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 349-358
هادی کریمی زارچی؛ محمد سالارمعینی؛ محسن افشار منش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب