1.

امکان سنجی توسعه صنایع روستایی در شهرستان عجب شیر با مدل SWOT

دوره 2، شماره 1، شهریور 1389
مسعود مهدوی؛ وحید بارانی پسیان؛ علی مدبر خاک نژاد؛ سجاد یاهک

2.

بررسی و ارزیابی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی نمونه موردی: شهرستان بابل

دوره 38، شماره 6، تیر 1386
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علی اکبر نجفی کانی

3.

پیامدهای ایجاد صنایع فراوری محصولات کشاورزی در توسعه روستایی بخش مرکزی آمل

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علیرضا اردشیری

4.

جایگاه صنایع در فرایند صنعتی سازی و توسعة روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
سید حن مطیعی لنگرودی؛ محمود مرادی

5.

گسترش صنعت در عرصه های کشاورزی مطالعه روستای ایرج، دهستان رویین، شهرستان اسفراین

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
بیژن رحمانی؛ محمد میزایی

6.

نقش نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستایی ( مطالعه موردی : نواحی صنعتی روستایی استان مرکزی )

دوره 40، شماره 0، مهر 1380
دکتر مهدی طاهرخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب