1.

فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م )

2-173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر بهمن فیروزمندی؛ مصطفی عبداللهی

2.

نقش قالی در آیین های سوگواری خراسان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 173-194
اکرم نوری؛ فاطمه کاتب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب