1.

برآورد ماهواره‌ای بخار آب قابل بارش (PWV) در جو ایران و تحلیل همبستگی مکانی آن با فراسنج‌های آب و هواشناختی

دوره 51، شماره 10، دی 1399، صفحه 2543-2557
کوهزاد رئیس پور

2.

بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبریز کرخه

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 687-698
راضیه کوشکی؛ محمد رحیمی؛ مجتبی امیری؛ مجید محمدی؛ جعفر دستورانی

3.

بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2289-2301
محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ عبدالحسین هورفر

4.

تحلیل آماری- توصیفی ارتباط پارامترهای جوی با آلودگی هوای شهر تبریز

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 217-230
علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ فریبا عقلمند؛ عاطفه حسینی صدر

5.

تحلیل آماری مؤلفه‌ی مداری باد در رخ داد گرمایش ناگهانی پوشن سپهری

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 533-548
ثریا دریکوند؛ بهروز نصیری؛ هوشنگ قائمی؛ مصطفی کرمپور؛ محمد مرادی

6.

تحلیل همبستگی شاخص‌های پیوند ازدور بزرگ‌مقیاس با تبخیروتعرق مرجع ماهانه ایستگاه‌های همدید ایران

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1629-1644
جلیل هلالی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

7.

واکاوی ارتباط وضعیت بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری با میزان آگاهی و مهارت کشاورزان (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1579-1591
محمد نوید فرح‌زا؛ بیژن نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب