1.

اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 531-550
حسن محسنی

2.

تخصصی‌سازی حرفۀ وکالت دادگستری در ایران؛ ‏چالش‌ها و راهکارها

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 257-279
محمد قاسم تنگستانی؛ مهدی مرادی برلیان

3.

حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 259-280
هاجر آذری؛ زهرا بابازاده

4.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1049-1068
خیراله پروین؛ سمانه شعبانی

5.

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریة «مدونا-حور»

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 209-221
حسین ناظریان؛ محمد فرجیها؛ محمدجعفر حبیب زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب