1.

ارزیابی مقـاومت 27 لاین، هیبرید و رقم کلـزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم ( Brevicoryne brassicae L.) در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
علیرضا منفرد؛ سعید محرمی پور؛ یعقوب فتحی پور

2.

ارزیابی مقاومت آنتی زنوز و تحمل ارقام مختلف گندم به شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 121-128
رویا ویسی؛ سیدعلی صفوی؛ یونس کریم پور

3.

مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lef.)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی‌پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب