1.

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏

دوره 6، شماره 2، آبان 1395، صفحه 175-192
مژگان میرزایی؛ عیسی سلگی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

2.

بررسی ارتباط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان خراسان رضوی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 689-702
مریم آذرخشی؛ جلیل فرزادمهر

3.

روند تغییرات فشار سطح دریا در ایران با رویکرد مخاطرات اقلیمی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 383-401
یوسف علی پور؛ کاوه زال‌نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب