1.

اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام ماش در شرایط اقلیمی خوزستان

دوره 41، شماره 1، خرداد 1389
قدرت اله فتحی

2.

ارزیابی اثر تنش خشکی بر ویژگی های ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 25، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 557-573
حمید جباری؛ مجید غلامحسینی؛ محمدباقر ولی پور؛ محمدرضا نظری؛ امیرحسن امیدی؛ حبیب تشکری میمند

3.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام کلزا1 به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
محمد ربیعی؛ محمدمهدی کریمی؛ فریبا صفا

4.

بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، مهر 1384، صفحه 7-16
داود افیونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب