1.

پرورش تیلاپیا در ایران: ناجی آبزی‌پروری یا مخرب محیط زیست

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 104-110
آریا وزیرزاده

2.

تاثیر بکارگیری مخلوط پروبیوتیکی و بایوفلاک بر کیفیت آب، فاکتورهای رشد و ایمنی موکوسی و سرمی ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در دو سامانه پرورشی مدار بسته و دارای تعویض آب

دوره 74، شماره 2، تیر 1400، صفحه 295-314
قاسم محمدی؛ فرهاد کنیه؛ غلامرضا رفیعی

3.

مروری بر سیکلیدماهیان (Actinopterygii: Cichlidae) آب‌های داخلی ایران به همراه اولین گزارش از حضور تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-10
غلامرضا رفیعی؛ آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری

4.

مطالعه تأثیر جایگزینی پودر ضایعات‌ مرغ بجای پودر ماهی در جیره‌ غذایی بر ساختار بافت‌شناسی روده تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 76، شماره 4، دی 1400، صفحه 467-475
زهرا بصیر؛ رحیم پیغان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب