1.

نسخه کامل شماره دوم دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین

دوره 4، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 1-66

2.

اثرگذاری مدیریت ریسک و توسعۀ مکانیزاسیون بر شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید زیربخش‌های زراعت و باغبانی

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 395-402
الهام مهرپرور حسینی؛ سعید یزدانی

3.

ارزیابی عملکرد و هزینه‌ی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه‌‌ی گاو شیری

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 27-34
افشین مرزبان؛ عبداله حیاتی؛ محمد امین آسودار

4.

امکان‌سنجی اجرای کشاورزی حفاظتی با روش چند معیاری تاپسیس در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه مارون استان خوزستان)

دوره 48، شماره 4، دی 1396، صفحه 539-551
نصرت اله حیدرپور؛ هوشنگ بهرامی؛ یعقوب منصوری؛ سعید حجتی

5.

بررسی اثر برنامه¬های توسعه بر تحولات مکانیزاسیون ایران

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 105-110
حسن مافی؛ سیدصفدر حسینی؛ الهام فودازی

6.

بررسی نگرش کشاورزان و کارشناسان استان ایلام نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
صفا فرخی؛ حسن صدیقی

7.

به کارگیری نرم‌افزار تصمیم‌یار جهت بررسی صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن و تاثیر کاربرد آن بر مصرف انرژی عملیات شخم

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 511-518
رسول لقمانپور زرینی؛ اسداله اکرم؛ رضا علیمردانی؛ سید رضا طباطبایی کلور

8.

بهینه‌سازی چند هدفه تخصیص مکانیزاسیون پایدار در سامانه‌های محلول‌پاشی و برداشت محصول برنج

دوره 53، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 357-378
محمد علی هرمزی؛ حسن ذکی دیزجی؛ هوشنگ بهرامی؛ مهدی شریف یزدی؛ نسیم منجزی

9.

تأثیر رشد مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی‌کار در بخش کشاورزی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
جواد ترکمانی؛ یداله آذرین‌فر

10.

رتبه‌بندی واحدهای مرغداری گوشتی بر اساس ساختمان، تأسیسات و تجهیزات با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه در استان زنجان

دوره 18، شماره 3، آبان 1395، صفحه 387-397
محمد حسین نعمتی؛ سید عبداله حسینی؛ علی منصوری؛ سید سعید موسوی

11.

ساخت و ارزیابی فنی پیاز کار تمام خودکار زعفران

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 683-693
محمدحسین سعیدی راد؛ سعید ظریف نشاط

12.

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
محمد حسین سعیدی راد؛ اسداله اکرم؛ عباس مهدی نیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب