1.

بررسی میزان باز پس زنی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
مهشید جهادی؛ محمدرضا احسانی؛ ثریا نواب پور؛ مهناز هاشمی روان؛ سجاد سارالله ذبیحی؛ امین جودکی

2.

جداسازی اسیدهای چرب اشباع نشده روغن ماهی کیلکا خزری با استفاده از فرآیندهای غشایی

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 271-285
محمد علی آرون؛ نیما رضایی مژدهی؛ احمد حلاجی ثانی

3.

مدلسازی سینتیک واکنش های پروتئولیز و لیپولیز طی رسیدن پنیر سفیدUF در دماهای متفاوت

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 181-186
حسین عباسی منفرد؛ ناصر همدمی؛ جواد حصاری

4.

مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 435-450
مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمد علی رضوی

5.

مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به عنوان تابعی از pH شیر

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
سیدمحمدعلی رضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب