1.

ارائه مدل رفتار منحرفانه جنسی نوجوانان دختر: تاملی بر رویکرد زمینه‌ای

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-95
نفیسه فقیهی مقدس؛ فهیمه مومنی راد؛ سعید شریفی

2.

تبیین ابعاد آنومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره‌ی متوسطه استان ایلام)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 163-181
عشرت خوشبخت؛ فریدون وحیدا؛ رضا اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب