1.

اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران: کاربرد مدل ARDL

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 719-728
فاطمه مجتهدی؛ ابوالقاسم مرتضوی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران (مورد مطالعه: زیرۀ سبز)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-81
حمید امیرنژاد؛ فاطمه مزرعه؛ حامد نویدی

3.

تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
هماتاجیانی؛ مجید کوپاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب