1.

امکان‌سنجی القای ریشه مویین در دو گونه زوفا (‏Hyssopus officinalis‏ و ‏Hyssopus ‎angustifolius‏)‏

دوره 50، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 803-813
سمیه طایفه علی اکبرخانی؛ سید کمال کاظمی تبار امیر کلایی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ ناصر مهنا

2.

بررسی عامل‌های مؤثر در القای ریشۀ موئین و افزایش میزان رزمارینیک‌اسید زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 253-267
بهمن حسینی؛ نسرین ایوبی؛ محمد فتاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب