1.

بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی (مورد مطالعه: شهرستان اسلامشهر)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 580-593
هومن منصوری؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال

2.

تأثیر اندازه دولت بر رابطه بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 187-214
توحید قاسم نژاد؛ یوسف محمدزاده؛ علی رضازاده

3.

تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد

دوره 57، شماره 3، آبان 1401، صفحه 479-504
ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه نوری خوشرودباری

4.

تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 539-551
جلیل خادم الحسینی؛ سیدنعمت اله موسوی؛ جلیل خداپرست شیرازی

5.

عوامل مؤثر بر ایجاد و بازتولید نابرابری درآمد: مطالعه موردی هندوستان

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 503-483
فردین قریشی؛ محمدحسین محمدی

6.

نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 58، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 281-313
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ درسا محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب