51.

رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 55-73
یزدان سبحانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ علیرضا احمدی

52.

رابطه‌ فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و هویت بدن ؛با تأکید بر اینترنت (نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390
بیژن خواجه‌نوری

53.

سنجش کیفیت خدمات واحد فناوری اطلاعات همراه با مطالعه موردی در صنعت حمل و نقل

دوره 19، شماره 4، آذر 1385
کیوان قصیری؛ سارا پیشداد

54.

طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385
سید حمید خداداد حسینی؛ سعید فتحی؛ شعبان الهی؛ سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ فرهاد جباری؛ کاظم سلیمانی

55.

عوامل مؤثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت گاوداری‌های صنعتی شیری (مورد: غرب استان تهران)

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 561-572

56.

عوامل مؤثر بر سبک پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه البرز و شعب آن در تهران

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 19-35
محمدعلی سرلک؛ سیاوش رضایی؛ حمیدرضا شهیدی

57.

عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون

دوره 39، شماره 43، تیر 1386
مریم ناخدا؛ عباس حری

58.

عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
دکتر امیرمانیان

59.

فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-97
احمد سلطانی نژاد؛ سهیل گودرزی

60.

فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری

دوره 43، شماره 2، اسفند 1388
Reza Mahmudi؛ کتایون تقی زاده

61.

فناوری اطلاعات و سرمایه اجتماعی در عرصه بین المللی

دوره 40، شماره 1، مهر 1389
بهرام مستقیمی؛ نسیم السادات واسعی زاده

62.

کاربرد فناوری اطلاعات درکلاس های درس کتابداری

دوره 35، شماره 37، اردیبهشت 1380
دکتر آتش جعفر نژاد

63.

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 137-168
محمد رضایی زاده؛ سهرورد زرشکیان

64.

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

دوره 1، شماره 1، خرداد 1382
نورمحمدیعقوبى؛ سید مهدی الوانی

65.

نگرش مربیان تیم های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 123-141
سردار محمدی؛ بهزاد ایزدی؛ نسیم صالحی

66.

واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 31-55
علی رضاییان؛ سونا بایرام زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.