1.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 555-580
عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری

2.

هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّۀ شیخ الطائفه

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 291-308
محمد محرمی؛ سعید حسن زاده دلگشا؛ یعقوب پورجمال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب