1.

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر فناوری (مطالعه موردی: دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 391-420
رضا وظیفه دولت آباد؛ محمدرضا میگون پوری؛ علیرضا ایرج پور

2.

مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 541-560
محمد رضا میگون پوری؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب