1.

اثر پودر جلبک قرمز دریای خزر(Laurencia caspica) بر رشد، فراسنجه‌های خونی، سرمی و پاسخ‌های ایمنی بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) آلوده‌شده با آئروموناس هیدروفیلا

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 267-279
فرید فیروزبخش؛ خسرو جانی خلیلی؛ بتول ادهمی

2.

اثر گرسنگی بر الگوی رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و لیزوزیم در دو وزن مختلف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 133-143
پریا اکبری1*

3.

اثر مقطعی استفاده از پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا -1 و 3- گلوکان در عملکرد رشد، ترکیب لاشه و فعالیت لیزوزیم سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 67، شماره 3، آذر 1393، صفحه 425-434
امیر حسین ناصری؛ رضا اکرمی

4.

فعالیت لیزوزیم ماهی کپور علف‌‌خوار پس از در معرض قرارگیری به غلظت‌های تحت کشنده ارگانوفسفر، دیازینون

دوره 62، شماره 2، تیر 1386
مهدی سلطانی؛ رضا پورغلام

5.

مقایسة کارایی بیهوشی با گل میخک، پروپوفول و روش الکتریکی بر مدت زمان و بازگشت از بیهوشی و تأثیر آن بر برخی پاسخ‌های ایمنی و فیزیولوژیک فیل ماهی (Huso huso)

دوره 76، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 209-221
امین آوازه؛ امیر رضا عابد علم دوست؛ علیرضا میرواقفی؛ مهدی سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب