1.

اثرات ‌گذار جمعیتی بر مخارج دولت و توزیع درآمد در ایران: کاربرد همجمعی آستانه‌ای

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 323-344
علی حسین صمدی؛ لیلا شاه علی

2.

اثرات مالیات‏ غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 59-78
نورالدین شریفی

3.

برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385
منصور خلیلی عراقی؛ علی سوری

4.

بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 725-753
محمد نوفرستی؛ ویدا ورهرامی؛ سحر دشتبان فاروجی

5.

بررسی اثر شوک‌های اقتصادی بر مصرف خانوارها در ایران: رهیافت تجزیه سری زمانی

دوره 53، شماره 4، دی 1397، صفحه 941-970
محمد مولایی؛ عدی علی

6.

تحلیل تأثیر نوآوری و اندازه‌ی دولت بر تجارت درون صنعت در یک مدل مبتنی بر برخورداری عامل شومپیتری

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 701-724
زهرا نجفی؛ کریم آذربایجانی؛ مجید صامتی

7.

مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، مرداد 1386
ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب