1.

بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 323-339
سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت

2.

مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1127-1145
علیرضا آبشوری؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب