1.

الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسى للأطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة

دوره 15، شماره 4، فروردین 2020، صفحه 565-589
زهرا فرید؛ فاطمه اکبری زاده

2.

دلالة الألوان فی شعر فوزی سعد عیسى

دوره 15، شماره 3، دی 2019، صفحه 403-424
رمضان رضائی؛ علی قهرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب