1.

ارزیابی اثر تغییر ‌اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به‌کمک شاخص SMDIبا استفاده از مدل‌ها و سناریوهای گزارش پنجم

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2425-2438
سعید قوامسعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ محمد حسین نجفی مود

2.

ارزیابی رطوبت هفتگی خاک و خشکسالی کشاورزی برای دوره‌های آتی با استفاده از مدل DSSAT (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 775-785
مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.