1.

بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 155-167
محبوبه عباس آبادی عربی؛ یاسین صدقی؛ سید ایرج بهشتی؛ اکبر عابدی

2.

تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری

دوره 41، شماره 2، آذر 1387
حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ محمدپور جابری مرتضی

3.

تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین

دوره 41، شماره 3، آذر 1387
حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ مرتضی محمدپور جابری

4.

جامعه‌پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار (مورد مطالعه: گروه‌های قومی اسفراین)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-272
سید قاسم حسنی؛ رحمت الله معمار؛ کبری حسن زاده

5.

گسترش صنعت در عرصه های کشاورزی مطالعه روستای ایرج، دهستان رویین، شهرستان اسفراین

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
بیژن رحمانی؛ محمد میزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب