1.

الرمزیّة فی ادب نجیب محفوظ

دوره 2، شماره 3، فروردین 2006
جواد اصغری

2.

تـجلی الرمز فی روایة «نـجمة» لکاتب یاسین

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 153-170
فاطمه قادری؛ زهراء حاجی حسینی

3.

تراسل الحواس وأشکاله فی شعر عبدالمعطی حجازی

دوره 12، شماره 1، تیر 2016، صفحه 49-69
علی نجفی ایوکی

4.

دلالة المکان فی مقامات الحریری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 117-136
محمد رضا خضری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب