1.

شناسنامه نشریه در دوره2، شماره 4 (زمستان 1395)

دوره 16، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 0-0
AnimSSA UT

2.

نشریه فناوری های سبز- شماره 1 - تابستان 1400 موضوع : پایداری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-62
متین سلیمی؛ محمد باغانی؛ آوا جهان بیگلری؛ رضا عباسی؛ نغمه خدابنده لو؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کسری دارابی؛ مهدیه سیاحت معین؛ عیسی ولی اصیل؛ فرزانه کورانی

3.

نشریه فناوری های سبز - شماره چهارم - تابستان 1401

دوره 4، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-48

4.

نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-91
متین سلیمی ایرموسی؛ رضا عباسی؛ محمد باغانی؛ پگاه آقاسی خانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ آوا جهان بیگلری؛ نفیسه خوش نویسان؛ امیرحسین گرگی؛ نسترن رحیمی؛ ثنا خسروی؛ امید شریعتی؛ عیسی ولی اصیل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب