1.

اثر تنش کم‏ آبی بر طول دوره رشد و فنولوژی برخی اکوتیپ‏های شاهدانه

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 577-563
صادق اسدی؛ حسین مقدم؛ حسنعلی نقدی بادی؛ محمدرضا نقوی؛ علی رضا سلامی

2.

تغییرات فیزیکی میوه زیتون و ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی روغن زیتون فرابکر رقم روغنی کشت داده شده در استان گلستان طی دوره رسیدگی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 95-106
جعفر قرگوزلو؛ انوشه رحمانی؛ مسعود هماپور؛ لادن رشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب