1.

احالۀ دادرسی کیفری میان کشورها؛ بازشناسی مفهوم و چالش‌های عملی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 461-479
راضیه بختیار نصرآبادی؛ محمدعلی اردبیلی

2.

اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی در دادرسی های کیفری

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 225-201
نجمه غفاری الهی کاشانی

3.

بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 225-245
سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده؛ محمد یزدی نیاپور

4.

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه‌حل‌ها

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 17-40
غلامحسین الهام؛ هادی کربلایی حاجی اوغلی

5.

ضرورت و جلوه های مشارکت عمومی در دادرسی کیفری ایران

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 275-296
الهام حیدری

6.

قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 789-809
علی خالقی؛ نجمه غفاری الهی کاشانی

7.

مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر ولی رستمی؛ ولی رستمی

8.

مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-119
علی حاجی پور کندرود؛ سید محمد هاشمی؛ اسدالله یاوری

9.

معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 41-62
الهام حیدری

10.

مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 215-234
الهام حیدری؛ محمدجواد فتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب