1.

ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی دشت هشتگرد براساس سناریوهای RCP

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 801-814
مسعود گودرزی؛ فاطمه سادات مرتضوی زاده

2.

بررسی عدم قطعیت داده‌های بارش TRMM در مدل سازی تراز آب زیرزمینی دشت رفسنجان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 207-222
سامان سیف؛ احمد شرافتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب