1.

اثر نوع دستگاه سفیدکن، رقم و مدت زمان سفیدکنی بر درصد شکست،درجه سفیدشدگی و شاخص سفیدشدگی برنج

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
سید مهدی هاشمی نسب؛ سید احمد طباطبایی فر؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ سعید مینایی؛ محمدرضا علیزاده

2.

بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
سیدحسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب