1.

ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 295-314
سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه

2.

بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 65-83
احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی

3.

بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای

دوره 42، شماره 2، دی 1386
جعفر عبادی؛ فرناز افتخاری

4.

بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 627-643
جعفر نوری یوشانلوئی؛ وحید رجاء

5.

دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

6.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 899-920
سید بهزاد لسانی؛ علی مشهدی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ محمد حبیبی مجنده

7.

سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 43-64
محمدنبی شهیکی تاش

8.

مبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-54
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

9.

مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیم‎گر بخشی؛ از تضاد تا تعامل

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 525-550
مینا حسینی؛ بهنام غفاری

10.

مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1819-1842
آرزو رنگچیان؛ عرفان لاجوردی

11.

نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-91
حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی

12.

نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 701-712
ابراهیم ویسی؛ مظفر یکتایار؛ جمال ادهمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب