1.

ابعاد حقوقی پارادایم مقررات‌گذاری و آزادسازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 387-409
جعفر نوری یوشانلوئی؛ محیا نجفی خواه

2.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 95-114
عبدالحسین شیروی؛ مهدی نظرنژاد

3.

بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386
رضا نجارزاده؛ سولماز عبدالهی حقی

4.

تأثیر و پیوند میان مقررات تجاری انرژی و سازمان تجارت جهانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 383-398
حاتم صادقی زیاری؛ منصور پورنوری؛ سولماز صادقی

5.

تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 17، مهر 1389، صفحه 29-58
عبدالحسین شیروی؛ مهشید جعفری هرندی

6.

رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی

دوره 42، شماره 2، دی 1386
علی اکبر نیکواقبال؛ حسن ولی بیگی

7.

شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 155-170
محسن صادقی؛ نرگس گلپایگانی

8.

قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 461-491
عبدالحسین شیروی؛ مهسا فرحان‌جم

9.

مبانی و چالش‏ های مسئولیت اجتماعی در موافقت‏ نامه‏ های بین‏ المللی تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403
حمید حمیدیان؛ علی رضائی

10.

مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 219-237
محسن صادقی؛ بهنام غفاری فارسانی

11.

نقش چند‌جانبه‌گرایی و ترتیب‌های تجاری منطقه‌ای در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، مرداد 1388
هادی سلیمان‌پور؛ مرتضی‌ دامن‌پاک‌جامی

12.

هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب