1.

آنالیزارزش و جایگاه آن در طراحی صنعتی

دوره 20، شماره 20، دی 1383
دکتر سید هاشم مسدد

2.

بررسی ارتباط تاریخی صنایع دستی و طراحی صنعتی در ایران

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 121-129
فاطمه مجیدی

3.

بررسی تاثیر الگوهای ذهنی بر ترغیب تمایل به کار گروهی در طراحان صنعتی و ارتقا کیفی طراحی، نمونه ی موردی؛ طراحی تجهیزات پزشکی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-14
بهرام ایپکی؛ مرتضی پورعوض؛ یزدان موحدی

4.

بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-114
وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی

5.

بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 67-74
سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد

6.

بررسی و تبیین انواع نوآوری در طراحی محصولات و جایگاه طراحی صنعتی در روند نوآوری

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 95-106
فرهاد آل علی؛ احسان آرمان

7.

به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 57-66
علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش

8.

تاثیرات دو جانبه طراحی صنعتی و توسعه پایدار در گسترش صنایع کشور

دوره 12، شماره 12، دی 1381
مهندس فرزانه کارکیا

9.

تبیین و بررسی شاخص¬های روش¬های تحقیق کاربردی در طراحی صنعتی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-74
شراره تیموری

10.

تعامل معماری و طراحی صنعتی

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
دکتر یاسمن خداداده

11.

تعیین رابطه میان ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت و خودشکوفایی در دانشجویان رشتۀ طراحی صنعتی: نقش تفاوت جنسیتی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 115-124
مهدی ابرازه؛ علی زاده محمدی؛ نادر شایگانفر

12.

جایگاه طراحی صنعتی در برنامه ریزی فرهنگی

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
مهندس فرزانه کارکیا

13.

خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-48
محمد رزاقی؛ سمیه افراشته

14.

روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی)

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 71-82
نسیم کوچک پور؛ رضا افهمی؛ مجتبی انصاری

15.

سه گانه طراحی واحد بنیان، تولیدسفارشی انبوه و شخصی سازی محصولات صنعتی

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 67-79
علی فرجی؛ مرضیه بهزادی

16.

عوامل موثر در شکل گیری محصولات سرامیکی لاله جین همدان

دوره 15، شماره 15، مهر 1382
دکتر محمد جواد ثقفی؛ نسرین مقدم

17.

مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 55-64
ابراهیم باقری طالقانی

18.

هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 105-116
علی فرجی؛ رضا گنجویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب