26.

مقایسۀ تطبیقی جایگاه زنان در مجالس موسیقی دورۀ تیموری و صفویه بر اساس نگاره‌های برجای مانده

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 437-462
حبیب شهبازی شیران؛ سید مهدی حسینی نیا؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ زهرا نصراللهی

27.

نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تابستان 1379
دکتر یعقوب آژند

28.

هنر سفالگری در دورة صفویه، بررسی تکنیک و نقشمایه های هنری

دوره 35، شماره 0، پاییز 1387
دکتر یعقوب محمدی فر؛ بهزاد بلمکی

29.

هنر شیعی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-36
مسعود کوثری

30.

واکاوی لایه‌های معنایی در نگاره‌های فالنامه نسخه طهماسبی با رویکرد آیکونولوژی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-64
سعید اخوانی؛ فتانه محمودی

31.

واکاوی لایه‌های معنایی در نگاره‌های نسخه‌ی خاوران‌نامه با رویکرد آیکونولوژی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-34
سعید اخوانی؛ فتانه محمودی

32.

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوی با تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 31-44
بهاره براتی؛ اصغر کفشچیان مقدم

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.