1.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-82
سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی

2.

بررسی ارتباط منبع کنترل و احساس تنهایی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
نبی شمسایی؛ بهرام یوسفی

3.

بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و تنهایی در پیش‌بینی نوموفوبیا

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-82
فرشته پورمحسنی کلوری؛ سمیرا جعفریان؛ عیسی جعفری؛ لاله صنوبر

4.

پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 193-204
عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین

5.

تجربة زیستۀ کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی، مطالعه به روش پدیدارشناختی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 279-304
علی ایمان‌زاده؛ سریه علیپور

6.

تحلیل داده‌بنیاد از احساس تنهایی و چالش‌های مدیریت عواطف در بین بازنشستگان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 171-200
عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب

7.

دیوارنوشته‌ها: تقابل سیاست و زندگی روزمره

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 207-230
جمال محمدی؛ شیدا ویس بابایی

8.

روابط اجتماعی در جامعۀ شهری: بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 257-283
عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

9.

سنجش رابطۀ دینداری و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی با احساس تنهایی: مقایسۀ زنان شاغل و غیرشاغل

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 525-548
مریم سروش؛ پگاه ادیبی پارسا

10.

مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 181-204
اسماعیل صدری؛ زهرا مرادی؛ حسین کشاورز افشار؛ سیدرضا پورسید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب