1.

اثر انواع کود دامی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کلزا در شرایط آبیاری با پساب تصفیه شده شهری

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 55-65
معروف خلیلی؛ مریم چایچی؛ ابوالفضل توسلی؛ محمدرضا نقوی

2.

تأثیر کودهای ورمی‌کمپوست و بور بر رشد، عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و بور در گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 369-385
سمیه چنانی؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ علی مشتطی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب