1.

پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386
علی صابری؛ حسین سرپولکی؛ فرهاد گلستانی فرد

2.

تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
محمد رضا اصفهانی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ سیدمجید هاشمی؛ حسن کریمایی

3.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب