1.

ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387
محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی

2.

ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387
محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب