1.

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-44
علی اصغر شیرازی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد

2.

بررسی سیر تحول مدالیون بافته های ساسانی و تاثیر آنها بر نمونه های هنر اسلامی و مسیحی

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48
علیرضا طاهری

3.

بررسی سیر تحول نقش هارپی در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا دوران معاصر)

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-67
نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی

4.

پژوهشی پیرامون تداوم اصل همزمانی در نگاره های پیش و پس از اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 39-53
شکیلا کریمی

5.

تاثیر تصویر سیمرغ ساسانی بر روی هنر اسلامی، بیزانس و مسیحی

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 15-24
علیرضا طاهری

6.

تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی»

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 13-24
زهره کرامت؛ مصطفی گودرزی

7.

رویکردی جامعه‌شناختی به رسالت هنرمند متعهد؛ نمونه مطالعاتی: نقاشی‌های نهضت بیداری اسلامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 199-220
غلامحسین مهدوی نژاد

8.

سرآغاز تاریخ‌نگاری هنر اسلامی در بوتۀ استشراق، استعمار، مجموعه داری

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-24
ولی الله کاووسی

9.

مطالعه زبان و بیان در پیکره سفالی طغرل بیک سلجوقی با رویکرد بینامتنی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-54
جواد نکونام؛ بهمن نامورمطلق

10.

نظریۀ تجلی؛ در شرح شمایل‌گریزی هنر اسلامی و شمایل‌گرایی مسیحیت و هندوئیزم

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-8
حسن بلخاری قهی

11.

نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 57-64
مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت

12.

نقوش"حیوان-گیاه" در هنر ساسانی و تاثیر آن بر هنر اسلامی و هنر رومی وار فرانسه

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-14
علیرضا طاهری

13.

نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 23-32
علیرضا طاهری

14.

هنر اسلامی در چالش مفاهیم معاصر و افق های جدید

دوره 12، شماره 12، زمستان 1381
محمد جواد مهدوی نژاد

15.

هنر اسلامی و حکمت اشراقی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 46-52
مهرداد مشرقی

16.

هنر مردمی دینی: شمایل‎شناسی حضرت علی (ع)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 23-51
مسعود کوثری؛ عباس عموریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.